DE UITDAGING

Geschikte locaties voor kinderopvang zijn erg dun gezaaid:

 • gebouwen met voldoende omvang (450-1.000m2)
 • warme en kindvriendelijke uitstraling met voldoende daglicht
 • ruime, veilige buitenruimte voor kinderen en parkeerruimte voor auto’s
 • in dichtbevolkte gebieden (Randstad)
 • binnen een passend budget (huur of koop)

Met name in het zoekgebied – diverse regio’s in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht – is dit geen gemakkelijke opgave.

ONZE AANPAK

Om toch resultaat te kunnen behalen, hebben we een strak gestructureerd proces opgezet en dat met veel kracht en doorzettingsvermogen gevolgd:

VOORBEREIDING

 1. kernteam voor deze opdracht: zowel binnen- als buitendienst
 2. helder programma van eisen, wensen en zoekgebieden
 3. overzicht van potentiële vastgoedvormen (zoals scholen, kerken, postkantoren, kantoorgebouwen ed.)
 4. benadering van ons landelijke vastgoednetwerk (inclusief zorginstellingen, schoolbesturen, kerkbestuurders, beleggers en gemeentes)
Taxatie van kerkgebouwen, kloosters en maatschappelijk vastgoed.

TWEEWEKELIJKSE CYCLUS

 1. determineren van concrete locaties per focusgebied 
 2. eigenaren/beheerders telefonisch benaderen 
 3. gedetailleerd onderzoek bij gebleken potentie, ook ter plaatse
 4. kansrijke locaties komen op score card
 5. tweewekelijkse evaluatie, verfijning van programma van eisen

VERWERVING

 1. analyse van benodigde aanpassingen (bouwtechnisch, bestemming, buitenterrein, financiële consequenties)
 2. onderhandeling en deal making (huur of koop)
 3. begeleiding vergunningsprocedures en evt. bestemmingswijziging

‘Reliplan werkt energiek, planmatig en met groot doorzettingsvermogen. Precies dat heeft ervoor gezorgd dat we in korte tijd meerdere unieke locaties hebben verworven.’

KORTOM

We hebben gekozen voor een strak geregisseerd proces en daar met mensen aan gewerkt die weten van doorzetten. We zijn de wijken ingegaan op zoek naar de best passende locaties en hebben rechtstreeks contact gezocht met de eigenaren.

Voor onze opdrachtgever was er één aanspreekpunt die ook zorgde voor de voortgangsrapportages. De resultaten werden zowel op hoofdlijnen als in detail vastgelegd. En tenslotte hielp ons grote landelijke netwerk van makelaars, projectontwikkelaars, gemeenten, vastgoedbeheerders en andere partijen enorm bij het vinden van de juiste ingangen voor de meest geschikte locaties.

HET RESULTAAT

In een periode van 6 maanden hebben we maar liefst 3 geschikte locaties verworven.