MEEVERANDEREN MET DE TIJD

Een veelvoorkomende reden voor het maken van een ontwikkel- of herbestemmingsplan is het verkennen van een transitie of deeltransitie naar ander gebruik en het financieel rendement daarvan. Bijvoorbeeld van kerk naar woningen of van klooster naar hotelaccommodatie. Want het traditioneel gebruik van kerken neemt af. En oude gebouwen voldoen soms niet meer aan nieuwe eisen. Reliplan ontwikkelt plannen voor andersoortig (deel)gebruik die helpen bij het kiezen voor de toekomst.

BESLISSINGEN VOOR DE TOEKOMST

Wij zijn gespecialiseerd in het maken van ontwikkelplannen en in het vaststellen van de toekomstige waarde van gebouwen en complexen. Dit geeft gebouweigenaren – bijvoorbeeld kerkgenootschappen, gemeentes of bisdommen – de mogelijkheid om verantwoord beslissingen te kunnen nemen over de toekomst van hun gebouwen en vaak ook over de financiële toekomst van hun genootschap, vereniging of organisatie.

WAARDEVERHOGEND ONTWIKKELPLAN

Als u van plan bent uw gebouw(en) te verkopen of verhuren, overweeg dan om voorafgaand daaraan een ontwikkelplan te maken. In de meeste gevallen verhoogt een dergelijk plan de marktwaarde van gebouwen, zelfs als het plan nog niet is gerealiseerd.

SCENARIOMODEL

Wij werken altijd vanuit scenario’s en houden daarbij rekening met de wensen en eisen van de gebouweigenaar en gebouwgebruikers. Ons scenariomodel werkt als effectief instrument bij het maken van de juiste afwegingen.

GEHEEL OF GEDEELTELIJK HERBESTEMMEN?

Soms kan ook gedeeltelijke herbestemming heel aantrekkelijk zijn. U kunt dan het gebouw blijven gebruiken en verlaagt toch de kosten doordat er andere gebruikers bij komen. Wij denken met u mee en laten u graag kennismaken met geslaagde voorbeelden van gedeeltelijke herbestemming.

HERBESTEMMING EN VERGUNNINGEN

Voor herbestemming zijn meestal vergunningen nodig. Een ontwikkelplan waarvoor de benodigde vergunningen al zijn verkregen of is afgestemd met de gemeente werkt extra waardeverhogend voor het betreffende gebouw of terrein. Dat kan interessant zijn in het geval van een beoogde verkoop.

VERGUNNINGSAANVRAAG

Reliplan neemt u graag dit werk uit handen en verzorgt de aanvraag van vergunningen en bestemmingswijzigingen van A tot Z. Onze ervaring kan u helpen om uw kansen tot het verkrijgen van toestemming te vergroten en ook om het proces zo vlot mogelijk te laten verlopen. Want wij weten precies welke informatie nodig is en in welke volgorde de benodigde stappen het beste kunnen worden gezet.

EXPERTISE

Onze eigen specialisten kunnen u ondersteunen op de meest voorkomende vakgebieden:

ONS PARTNERNETWERK

Voor zeer specifieke of specialistische vragen roepen wij regelmatig de hulp in van specialisten uit ons partnernetwerk:
  • architectuur: gebouwontwerp en interieurontwerp
  • subsidieadvies
  • financiering
  • bouwtechnisch advies
  • notariaat
  • bouwhistorisch advies
  • stedenbouw en landschap
Klik hier voor de partners uit ons netwerk waarmee wij een samenwerkingsverband hebben.